Klubo taisyklės

Atgal

SPORTO CENTRO (KLUBO) TAISYKLĖS

                                                1.  Bendrosios Sporto centro elgesio taisyklės

1.1.    Sporto centre Klientas visose treniruotėse dalyvauja ir naudojasi Sporto centre esančia įranga savo atsakomybe.

1.2.    Klientas prisiima visą atsakomybę dėl savo sveikatos sutrikimų, dėl susižalojimų atsiradusių dėl tyčinių ar neatsargių Kliento veiksmų ar nelaimingų atsitikimų Sporto centre ar jo teritorijoje.

1.3.    Sporto centras pasilieka teisę neįleisti Klientų į Sporto centrą likus 30 min. iki Sporto centro darbo pabaigos.

1.4.    Sporto centras turi teisę neįleisti į Sporto centrą neblaivių asmenų.

1.5.    Sporto centras neatsako už persirengimo patalpose, treniruočių vietose ar saunoje paliktus Klientų asmeninius daiktus. Klientai turi galimybę vertingus daiktus palikti saugoti Sporto centro registratūroje esančiame seife.

1.6.    Kiekvienas Klientas ateidamas sportuoti privalo atsinešti rankšluostį arba išsinuomoti jį registratūroje bei sportinę vidaus avalynę.

1.7.    Klientas išeidamas privalo palikti atrakintą persirengimo spintelę ir raktą palikti registratūroje. Už negrąžintus daiktus taikomas papildomas mokestis: už raktą - 15 Eur, už negrąžintą ar sugadintą rankšluostį - 17 Eur, už kortelę - 3 Eur.

1.8. Sporto centre draudžiama:

1.9.1.    rūkyti, vartoti alkoholį ar kitas svaiginamąsias medžiagas;

1.9.2.    įsinešti į Sporto centro patalpas ir vartoti maisto produktus;

1.9.3.    dėvėti nešvarią, netvarkingą aprangą ir avalynę ar avėti sportui nepritaikytą avalynę (pvz:, futbolo sportinius batelius, šlepetes) bei sportuoti basomis;

1.9.4.    persirengimo kambariuose ir dušo patalpose atlikti asmens higienos procedūras.

2.  Saugaus elgesio taisyklės Sporto centro treniruoklių salėje

2.1.  Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sporto centro patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis / instrukcijomis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

2.2.  Prieš atliekant pratimą ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.

2.3.  Atlikus pratimą treniruoklius privaloma palikti tvarkingus, sutvarkyti treniruotės vietą, taip, kad būtų tinkama naudoti kitiems Klientams, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

2.4.  Treniruoklių salėje yra draudžiama:

2.4.1.     naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

2.4.2.     sportuoti bei naudotis salės įranga bei treniruokliais jaunesniems nei 16 m. vaikams, išskyrus atvejus kai tėvai papildomai sumoka už vienkartinę narystę ir prisiima pilną atsakomybę už savo vaiką. Vaikai nuo 16 m. gali sportuoti treniruoklių salėje tik turėdami rašytinį tėvų/globėjų sutikimą (priedas Nr. 2), pažymą iš medicinos įstaigos apie sveikatos būklę bei pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje.

3.   Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai pirčių zonoje

3.1.  Prieš apsilankymą pirties zonoje Klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat Klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.

3.2.  Pirčių zonoje Klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Pirtyje Klientai privalo pasitiesti rankšluostį.

3.3.  Dėl naudojimosi pirtimi trukmės Klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 9 metų amžiaus nerekomenduojama būti pirtyse.

3.4.  Nepilnamečiai klientai iki 16 metų amžiaus gali lankytis: - pirčių zonoje tik prižiūrimi tėvų (globėjų).

3.5.  Pirčių zonoje draudžiama:

3.5.1.        būti neblaiviems;

3.5.2.            dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;

3.5.3.        stumdytis, bėgioti ir trukdyti naudotis pirčių paslaugomis kitiems klientams;

3.5.4.        neklausyti instruktoriaus ir/ar kitų atsakingų Sporto centro darbuotojų nurodymų;

3.5.5.        įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;

3.5.6.        pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį;

3.5.7.        liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai.

4.   Baigiamosios nuostatos

4.1.    Klientas nesilaikantis šių Sporto centro saugaus elgesio taisyklių reikalavimų, gali būti pašalinamas iš Sporto centro patalpų ir/arba su šiuo Klientu gali būti nutraukiama Sporto centro paslaugų teikimo sutartis be išankstinio įspėjimo nuo pažeidimo padarymo momento. Šiuo atveju Klientui negrąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos.

4.2.    Nepilnamečių Klientų tėvai/globėjai, pasirašydami Taisyklėse ar Klientų, supažindintų su sporto centro taisyklėmis, žurnale, patvirtina faktą, kad:

4.2.1.                      nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto centro paslaugomis;

4.2.2.                      nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

4.2.3.                      nepilnamečio Kliento Sporto centrui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2.4.                      atsako už jo elgesį Sporto centre bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

4.2.5.                      sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio Kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto centro Klientų duomenų bazėje.

Sporto centras pasilieka teisę vienašališkai keisti įkainius apie tai pateikdamas informaciją Sporto centro internetinėje svetainėje www.fitnie.lt.

 

 
#GALINTAMOTYVUOJA